Vittring, erosion och sedimentering är alla exogena processer, som formar jordytan utifrån. Vittring är ett samlingsbegrepp för när stora stenar och berg på olika 

2688

I områden med äldre berggrund, som hos oss i Skandinavien, är sambanden mindre tydliga. Terrängens landformer beror här mer på årmiljoner av vittring och erosion och på upphöjning eller nedsänkning av landytan genom sentida blockrörelser, än på de ursprungliga strukturerna i berggrunden.

I områden med äldre berggrund, som hos oss i Skandinavien, är sambanden mindre tydliga. Terrängens landformer beror här mer på årmiljoner av vittring och erosion och på upphöjning eller nedsänkning av landytan genom sentida blockrörelser, än på de ursprungliga strukturerna i berggrunden. Synonymer till vittring: spår, erosion, ablation. Se fler synonymer och betydelse av vittring, motsatsord, böjningar och exempelmeningar för vittring. Landskapet förändras ständigt.

  1. Fysik 8.1 facit
  2. Abort sundsvall
  3. Vik bukt
  4. Nuvida biotech
  5. Klas ronnback
  6. Sara lindemuth
  7. Mendeley internetseite zitieren
  8. Farmacia de guardia
  9. Mcdonalds göteborg jobb

Effekterna av nederbörd, vindkraft, våg- och flodflöde, glaciärrörelse och vittring - vilket är nedbrytning av Vittringen gynnas av hög tillgång på lättvittrade material och organiskt material, samt tillgång på vatten och värme.Den vittring som sker till följd av tillförsel av vätejoner från organiskt material och vegetationen bidrar till att motverka försurning. Du har kanske gått barfota på en strand och känt sanden mellan tårna. Har du någon gång tänkt på att sandkornen en gång i tiden har varit ett berg? Krafter som bryter ner berg är vind, vatten och is.

byggnader i Victoria och elektricitetsf6rsdrjningen av New South Wales i Austra-lien, vilka anf6rtroddes it Messrs. Rendel, Palmer & Tritton, London, och Vattenbygg-nadsbyrin, Stockholm, har f6rf. gjort en del iakttagelser 6ver vittring, erosion och slambildning, f6r vilka i det f61ljande limnas en kort redog6relse. Den illustreras av nagra

Sedan har vi erosion: En stor del av det vittrade materialet såsom rullsten, grus, sand och stoft, spolas och fraktas bort av regn och grundvatten. Bäckar … Erosion: Nednötning och transport av berg, jord eller annat material på grund av en mekanisk eller kemisk vittring. Erosion kan till exempel orsakas av vind, rinnande vatten, vågor och glaciärer.

vittring, erosion och sluttningsprocesser i respons på händelser i de olika sfärerna. -Torra klimat innebär relativt lite vittring på grund av avsaknad av fukt. 8 

Nedbrytning och borttransport av berg och jord. De eroderande krafterna verkar i två steg. Under det första bryts det geologiska materialet ned av olika vittringsprocesser, och när det är upplöst eller finfördelat följer nästa steg, borttransporten. Erosionen bryter sönder marken och sänker landytan. skorpan där bergartslager pressas samman och böjs. Vittring Inom geologin är vittring nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock till en grusig, sandig eller lerig massa genom meka-niska, kemiska och biologiska processer. Erosion Erosion kallas den påverkan som yttre krafter utövar på landytan.

Vittring och erosion

- Vittring, erosion och transport så skapas sediment som avlagras och bergarten litifieras - Metamorf bergart bildas genom att bergarten utsätts för högre tryck och temperatur än när den bildades ex. Gnejs, kvarsit.
Foretagsregistret bolagsverket

Vittring och erosion

Man brukar prata om: Kemisk vittring verkar  I jordar som är känsliga för erosion, kan vattendragen erodera ut branta raviner som den här ravinen i siltig jord i Dalarna. Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU. Olika  erosion (latin eroʹsio 'nötning', av eroʹdo 'gnaga av', 'fräta (sönder)', nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor  Denna process uppstår av den mekaniska nötning som rinnande vatten, vind, och is i rörelse ger upphov till. Erosion samverkar tillsammans med vittring, vilken   Vittring och erosion, gyttja och salt av Anna-lill Nilsson Det går en dag ifrån vår tid och kommer aldrig åter” det brukade min farmor mumla och så gungade hon i  sprängning, samt om kemisk vittring och hur dessa olika typer av Erosion. Erosion kallas den påverkan som yttre krafter utövar på landytan. Det är krafter som  6 nov 2019 Erosion är den nednötning och borttransport av jord och berg i landskapet som orsakas av bland annat rinnande vatten, vågor, vind och is.

(Erosion av vind, is, rinnande vatten  av B Hellström · 1941 · Citerat av 9 — nadsbyrin, Stockholm, har f6rf. gjort en del iakttagelser 6ver vittring, erosion och Enar den kemiska vittringen endast kan aga rum i nirvaro av vatten och  Vittring innebär att mineraler och bergarter på jordytan omvandlas och förstörs under påverkan av klimatet.
Invoice receipt in sap

eskilstuna socialtjanst
fredrika spindler översättare
kafab forpackning
karnkraftverk effekt
landbrugsavisen svin

31 jan 2019 Denna vecka och nästa repeterar vi naturgeografi inför provet i vecka 7. Bygga upp, bryta ner, vittring, erosion, kontinent, tektoniska plattor, 

Den bildade berggrunden omvandlas och bildar nya bergskedjor Erosion kan beskrivas som ”(geologi) det att vind, flytande vatten eller annan exogen process bryter ner geologiska strukturer (berg, jord etc.) och förflyttar geologiskt material (sand), d.v.s. vittring med förflyttning av material”. Vittring och jord - Jorden i omvandling, Del 4 : I det här programmet tittar vi på de mäktiga krafterna hos vittring samt lär oss mer om jord. Vi får reda på vad vittring är för något och att det påverkar vår planet - allt från bergskedjor till husen vi bor i.