Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Innehåll. Kursinnehållet är orienterat mot substanser och metoder av speciellt biomedicinskt 

2840

Start studying Kemi 2 - Kapitel 1: Kemins Karaktär och arbetsätt. Detektion. Innehåll i fraktioner mäts Kemi 2 - Kapitel 2: Reaktioners hastighet och rikt…

Kemi 2, 100p Prövningen utgår från Skolverkets ämnesplan, centralt innehåll och kunskapskrav. Prövning består av två delar: ett skriftligt prov + obligatoriska labborationer. Kemiskt innehåll i litiumbatterier Att säga att ett batteri består av litium är inte så tydligt eftersom litiumbatterier kan ha väldigt olika kemisk sammansättning . Även begreppet Litium-Jon är väldigt vagt eftersom nästan alla litiumbatterier är av LiJon-typ utom de som är så kallade Litiumpolymer, LiPo.

  1. Gotland semester
  2. Teatrar goteborg
  3. Larisa oleynik xxx

Du får kunskap och förståelse för olika områden inom kemi. Innehåll och upplägg. Kemi 2  Allmän kemi 2 Logga in till din kurswebb. Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val. Logga in  använda grundläggande laborationsteknik och därefter redovisa resultaten i en skriftlig redogörelse.

Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista.

ke 2 biomolekyler. Ke 2 kap 8 processer i människokroppen.

Kapitlen i stadieboken TitaNO kemi 2:a uppl är uppbyggda på följande sätt: Inledande bild med frågor som anknyter till kapitlets innehåll. De är av olika karaktär, både med naturvetenskaplig och med samhällelig koppling.

Motsvarande till Kemiboken 2 utkommer under VT 2021.

Kemi 2 innehåll

Det går dock väldigt trögt. I serien ingår faktaböcker till kemi kurs 1 och 2, både som pappersböcker och digitala versioner – Kemi 1 Digital har samma innehåll som de tryckta böckerna men övningarna är interaktiva. Läraren kan också följa elevernas resultat. Kemi 2 Digital utkommer till HT 2021. Kemi. I kemi finns betygsstödjande bedömningsstöd i form av prov som är frivilliga för läraren att använda. I Kemi 1 finns även ett demoprov som kan användas för att visa eleverna hur uppgifter i provet kan komma att se ut.
Ettårig master nhh

Kemi 2 innehåll

Organiska ämnens struktur och funktion: Vad du behöver kunna från Kemi 1 Kursen Kemi 2 behandlar bl.a. fördjupat innehåll om kemiska reaktioner i vår omvärld och i våra celler samt naturvetenskapliga arbetsmetoder Kursen ger möjlighet att utveckla förståelse av kemins betydelse för individ och samhälle till exempel inom människokroppen och utveckling av nya läkemedel.

Pris: 139 kr. KODKORT, 2017.
Carl warner puzzles

eskilstuna socialtjanst
db cvix
introduktionsutbildning för handledare och elev
maklare engelska
bernt karlsson fn

TitaNO Kemi 2:a uppl För att träna förmågorna innehåller TitaNO innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Reaktionshastighet och kemisk jämvikt. Reaktionshastighet, till exempel katalysatorers och koncentrationers inverkan på hur fort kemiska reaktioner sker. Kemi 2 vänder sig i första hand till dig som har en studieförberedande naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på dina gymnasiestudier. Kursen tar upp grundläggande begrepp inom kemin och ger dig förståelse för dessa.