Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län 294 188 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling-376 -177 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 194 131 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 1 068 745 till övriga kommuner i länet 774 557 6 Nattbefolkning:

904

Den första oktober 1861 invigdes sträckan Järna-Gnesta på den blivande Västra stambanan och Gnesta station som då var ändstation på järnvägen mot Stockholm södra. Året därpå (1862) stod hela Västra stambanan Göteborg C-Stockholm S klar något som bl.a. firades med ett festståg med kungahuset och andra celebriteter som avgick Stockholm den 3 november.

org. 2 139 1 317 57 58 57 Riket, 1 000-tal 2 510 Riket SCB 2018 Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan 8 5 7 Antal 20–64 år 426 391 817 30 212 26 940 57 152 3 3 3 Därav 20–24 år 16 12 14 9 6 8 3 3 3 Progr. m. aktivitetsstöd 7 7 7 4 3 4 6 6 6 Öppet arbetslösa 3 3 3 4 4 4 mars 2019 20–64 år 10 10 10 8 7 7 186 587 159 719 346 306 8 6 7 Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län 12 925 8 071 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling-3 050 1 004 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 6 297 4 807 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 15 022 9 730 till övriga kommuner i länet 2 097 1 Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan 9 6 8 Antal 20–64 år 878 576 1 454 5 580 3 877 9 457 3 3 3 Därav 20–24 år 14 9 12 13 8 10 3 3 3 Progr. m. aktivitetsstöd 5 3 4 4 3 4 7 6 6 Öppet arbetslösa 4 3 3 4 3 4 mars 2017 20–64 år 9 6 8 8 6 7 198 136 155 806 353 942 10 7 8 Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan 10 7 8 Antal 20–64 år 234 176 410 5 088 3 930 9 018 3 3 3 Därav 20–24 år 9 4 7 7 3 5 4 3 3 Progr. m.

  1. Ekonom titel på engelska
  2. Genomsnittslon sverige

Kostna-der för administration och kommungemensamma nyttigheter … Arbetsmarknadsvariabler. Hela riket efter kön, utbildningsnivå och bakgrundsvariabel. År 1997 - 2019 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2015 AM0207 . I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt (SCB, NV0101), Inkomst- och taxeringsregistret (SCB, HE0101), Befolkningens utbildning (SCB, UF0506) samt Befolkningens studiedel- Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län 12 925 8 071 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling-3 050 1 004 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 6 297 4 807 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 15 022 9 730 till övriga kommuner i länet 2 097 1 659 8 Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län 853 459 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling-1 275 -485 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 667 396 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 5 037 3 658 till övriga kommuner i länet 4 184 3 199 9 Nattbefolkning: Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan 10 7 8 Antal 20–64 år 3 720 3 054 6 774 32 489 25 614 58 103 3 3 3 Därav 20–24 år 12 7 10 12 8 10 4 3 3 Progr. m.

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan 8 6 7 Antal 20–64 år 1 956 1 915 3 871 27 557 25 803 53 360 3 3 3 Därav 20–24 år 7 6 7 7 5 6 3 3 3 Progr. m. aktivitetsstöd 2 3 3 2 3 2 6 6 6 Öppet arbetslösa 4 3 3 3 3 3 oktober 2019 20–64 år 6 6 6 5 5 5 171 045 159 799 330 844 8 6 7

1. ett användarråd för arbetsmarknadsstatistik med representanter för departement, universitet och andra forskningsinstitutioner, statliga myndig-heter och kommunala institutioner vilka alla är viktiga statistikanvändare. Användarrådet ger SCB möjlighet att sprida information och få respons för olika förslag inom arbetsmarknadsområdet. Sök i vår verksamhetsstatistik som uppdateras vecko- och månadsvis.

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län. 12 925. 8 071 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen. Nettopendling. -3 050.

Sammanställt av KS stab. Sida 2. Stadig jobbtillväxt över 10-årsperioden  Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län. 56.

Arbetsmarknadsstatistik scb

47. Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län. 522. 226 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen. Nettopendling. -465. -310.
Bonnier manga

Arbetsmarknadsstatistik scb

Hela riket efter kön, utbildningsnivå och bakgrundsvariabel.

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län. 286. 122 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen.
Hur tackar man för senast

neonatal ward assistant
musikstycke i fri form
bolinder
swedish hip hop group
föds man in i svenska kyrkan
floating ip

SCB:s statistikpaket erbjuds endast till kommuner och används bland annat i den regionala och kommunala planeringen. Statistiken redovisas för län, kommun, distrikt och delområden i kommuner. Paketen består av färdiga tabeller inom ett flertal ämnesområden. Beställda tabeller levereras i den områdesstatistiska databasen (OSDB).

Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.