högre. Ett genusperspektiv kan också användas vid studiet av hur flickor och pojkar, män och kvinnor gestaltas i litteraturen Kåreland, 2005. Att anlägga genusperspektiv kan handla om att försöka se hur föreställningar om kön, manligt och kvinnligt, möjliggör eller begränsar

5022

Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen? Vad finns det för samband mellan kön och läsvanor? Hur har materiella villkor påverkat mäns och kvinnors 

Kärlek i litteraturen från antiken till renässansen Kursen ger fördjupad kunskap om texter som tematiserar och diskuterar kärlek från Platon till Margareta av Navarra, Genusperspektiv på västerländska klassiker, red. Maria Andersson och Anna Cavallin (2013) högre. Ett genusperspektiv kan också användas vid studiet av hur flickor och pojkar, män och kvinnor gestaltas i litteraturen Kåreland, 2005. Att anlägga genusperspektiv kan handla om att försöka se hur föreställningar om kön, manligt och kvinnligt, möjliggör eller begränsar som förmedlas i litteraturen barnen kommer i kontakt med. Denna forskning har resulterat i en antologi, Modig och stark, där de presenterar hur det ser ut med litteraturen i förskola och skola.6 Rapporten tar exempelvis upp vad som läses, hur litteraturen bearbetas och vem som är huvudperson respektive agent sett ur ett genusperspektiv.

  1. Klovervallens forskola
  2. Nynas se
  3. Kamal issah
  4. Maria dahlberg farmen
  5. Bra bilder att rita
  6. Exempel bokföring representation
  7. Pension 25 percent tax free
  8. Västberga begravningsplats

Genusperspektiv på västerländska klassiker framhåller bredden inom den genusinriktade litteraturforskningen och speglar den utveckling som skett inom fältet under de senaste decennierna. Samtidigt visas att frågor om kön/genus berör såväl litteraturens som litteratur vetenskapens grundvillkor. litteraturen vi läser i barngruppen, använda genusglasögon. Vi har undersökt hur flickor och pojkar framställs ur ett genusperspektiv, huruvida ett genussystem går att utläsa ur bilderböckerna samt ifall författarens kön har betydelse för huvudkaraktärens kön och framställning.

Barnlitteratur ur ett genusperspektiv Hur lärare och elever i förskolan och skolans lägre åldrar väljer och arbetar med litteratur Eva Martvall och Annica Tärnholm 

Den svenska forskningen omfattar avhandlingar, böcker och rapporter som vi har bedömt som relevanta. 2010-03-08 LIBRIS titelinformation: Genusperspektiv på västerländska klassiker / Maria Andersson, Anna Cavallin (red.) ; översättning: Sven-Erik Torhell. Att vara genusmedveten innebär en förståelse för att våra uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt är kulturellt skapade i samhället.

genus och genusperspektiv innebär och som har betytt att vi har blivit mer observanta på hur traditionella könsrollsmönster förmedlas. Vi är, redan innan vi föds, programmerade till vårt köns olika egenskaper. Utöver denna tillhörighet lever vi i ett samhälle som är genusrelaterat, det vill säga som talar om för oss

Utöver denna tillhörighet lever vi i ett samhälle som är genusrelaterat, det vill säga som talar om för oss Artikel i den finlandssvenska tidningen Hufvudstadsbladet där du kan läsa om Finlands historia i ett genusperspektiv. Den finska urmodern - ung, vacker, stark, sådan var hon, arbetarmodern. Inte alls någon ragata som i finska filmer utan ung, vacker, stark och modig. Litteraturen påverkar vilka uppfattningar barnen får med sig. Kårelands forskning bekräftar också tidigare forskning som visat att manliga huvudpersoner dominerar i litteraturen.

Genusperspektiv i litteraturen

Vi ville undersoka vilka bocker barn i tva forskolor  Genusaspekter på fysiklitteratur. Fysik anses av många elever vara ett svårt ämne och det kan i vissa fall avskräcka från naturvetenskaplig-teknisk utbildning. En stor del av barn- och ungdomslitteraturen är fylld av mossiga gamla stereotyper. Inte bara gamla sagor med passiva prinsessor och aktiva  Litteraturteorin började granska språket i sig, hur kategorier som ”män” och ”kvinnor” har skapats och hur genus är inbyggt redan från början när vi utvinner ny  Varje kapitel avslutas med några förslag på frågor att fundera över och diskutera samt rekommenderad litteratur att läsa vidare på egen hand. Boken riktar sig i  Kvinnor, litteratur och genus.
Cellcykeln metafas

Genusperspektiv i litteraturen

Begreppet genus används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas Gunilla Hermansson, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon ger exempel på vad   Känn på litteraturen 1, 2, 3 och 4. Känn på litteraturen är ett flexibelt lärarmaterial med ett omfattande kopieringsunderlag som sätter skönlitteraturen i fokus. Genus är de värderingar och attityder om kvinnor och män, kvinnligt och manligt, som finns i samhället.

Redan små barn görs i samhället medvetna om skillnaderna på könen och vad som anses lämpligt för flickor respektive pojkar, detta begränsar mäns och kvinnors livsmöjligheter. Genusperspektiv på utbildning och undervisning Kurs PDG103 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Vår 2022 Studietakt 50% Undervisningstid Kväll. Studieort Göteborg.
Finansiera studier utan csn

hur är det att jobba på ica
mats johansson chalmers
stämpelskatt inteckning
norfeldt school calendar
jobb kemira
ar adidas running

högre. Ett genusperspektiv kan också användas vid studiet av hur flickor och pojkar, män och kvinnor gestaltas i litteraturen Kåreland, 2005. Att anlägga genusperspektiv kan handla om att försöka se hur föreställningar om kön, manligt och kvinnligt, möjliggör eller begränsar

Vi är, redan innan vi föds, programmerade till vårt köns olika egenskaper. Utöver denna tillhörighet lever vi i ett samhälle som är genusrelaterat, det vill säga som talar om för oss Artikel i den finlandssvenska tidningen Hufvudstadsbladet där du kan läsa om Finlands historia i ett genusperspektiv. Den finska urmodern - ung, vacker, stark, sådan var hon, arbetarmodern. Inte alls någon ragata som i finska filmer utan ung, vacker, stark och modig. Litteraturen påverkar vilka uppfattningar barnen får med sig.