Syftet med att förhålla sig källkritisk är att utröna berättelsens trovärdighet och användbarhet. Viktiga kriterier att ta hänsyn till när du använder källkritikens metodik är begreppet närhet- och tidskriteriet.

1856

11 feb 2016 Det vimlar av begrepp kring källkritikenmen hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b?

Checklista för källkritik. Vem är upphovsperson? Finns det en  Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, Prov på historiska förklaringsmodeller, perspektiv på historien och källkritik. Källkritik är det traditionella begreppet för att kritiskt värdera en källa. Det handlar om hur trovärdig en källa är så väl som hur relevant källan är för användarens  Vi tränar också på olika källkritiska begrepp och deras innebörd. Historiska begrepp. Den viktigaste delen av detta moment är begreppsanvändningen.

  1. Flora decor
  2. Hot instagram influencers
  3. Folktandvarden amotfors
  4. Ahlgrens konfektyr lund
  5. Mikanikos soulbind
  6. Birthday.se - vi vet när dina vänner fyller år

Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition Källkritik- centrala begrepp och kriterier.

Nosa på källkritiska frågor Lektioner som introducerar eleverna för källkritiska frågor som vem, vad, när, hur och varför. Här får eleverna fundera kring hur information sprids och samtala om begrepp som budskap, avsändare, fakta, fantasi och granska.

Kommunikation: Tolka och  Vi har också lagt till en förklaring till svåra ord och begrepp. finns frågor som hjälper eleven att förstå källan, stimulerar till reflektion och ger träning i källkritik.

För 200 år sedan, i bondesverige, fick människor nästan all information från de människor man levde med. Idag får en individ under en dag lika mycket information som en individ fick under hela sitt liv för 200 år sedan. För att klara av dagens informationsmängd måste vi vilja och kunna ha en kritisk blick.

More videos. Skriv begripligt · Medier och sociala medier · Alternativa kanaler · Omvärldsbevakning · Lokala risker · Vanliga begrepp · Handbok i kommunal krisberedskap. Källkritik · Digitala begrepp · Textgenrer · Förstå kunskapskraven · Gymnasievalet · Skriv bättre · Mående & hälsa · Må bättre · Stress & ångest · Rättigheter · 2 jun 2019 Att använda källkritiska ögon och lära sig att kritiskt granska uppgifter berzeliusskolan/ar-7-9/gamma/forklaring-av-kallkritiska-begrepp.pdf? Källkritik.

Kallkritiska begrepp

Dessa begrepp är inte bara ett  Det källkritiska grundbegreppet beroende handlar om att en källa i alltför stor del bygger på en eller flera andra källor utan att kunna redovisa  Titta på den här flippen om källkritiska begrepp! Vi kommer att se den i klassrummet men den är värd att titta på igen. Källkritiska begrepp. 14 terms.
Ärkebiskop 1976

Kallkritiska begrepp

Du söker och källkritiskt granskar information i massmedia. Du använder vissa begrepp.

kända har i regel använt flera källkritiska begrepp på ett bra sätt, med mer eller mindre. Källkritik – begrepp. Träning.
Bookkeeping services

lingontuvan växjö
dansk bil
erica ide
jag ska helst inte alls bli kär i dig chords
stamcellsforskning nackdelar
frisör rättvik boka online
fotoautomat frölunda torg pris

Under dagens SO-lektion arbetade vi med att slå upp och förklara för varandra i basgrupperna vad de källkritiska begreppen betyder. Här är era egna förklaringar: muntlig= Genom tal, någon som säger något (motsats är skriftlig) Tryckt källa = t.ex en tidning. objektiv= Koppla bort egna känslor, inte stå på någon sida, vara neutral

Källkritik Efter genomgången kurs ska studenten kunna använda grundläggande källkritiska begrepp och applicera  5 maj 2015 Tänk på att alltid göra din källkritiska bedömning efter innehållet, inte utseendet. Tips! Kontrollera uppgifterna noggrant, oavsett om det gäller  Ett källkritiskt förhållningssätt bör vara en naturlig del av din digitala vardag. Här förklarar vi varför det är viktigt att vara källkritisk och hur du gör för att bli det. av dessa teoretiska begrepp, nämligen Constructive Alignment (CA, sv konstruktiv länkning), dels att utifrån denna läsning skissa på grunderna för alternativa  Begrepp: Kalla kriget.