Medlemskommunernas nuvarande avtal med Gotit avseende IT-systemet löper ut Slutligen kan nämnas att de allt vanligare förekommande s.k. molntjänsterna benämner samtliga avtal för ”Avtal 90”, vilket är ett av flera standardavtal, eller.

2466

för 1 dag sedan — City Network, en ledande global leverantör av molntjänster, Iver har utökat sitt partnerskap med Lindab och ingått ett nytt avtal som omfattar…

PuB-avtal, även med molntjänster och överföringar till tredje land. EU:s dataskyddsförordning, DSF, (General Data Protection Regulation, GDPR) ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 och den kommer att gälla för både privat … 2020-06-04 2 • Vilka typer av klausuler i ett personuppgiftsbiträdesavtal kan göras mer PuA-vänliga eller PuB-vänliga? • Hur kan strukturen se ut i ett PuB-avtal?Exempel delas ut. • Vad har Datainspektionen tidigare sagt om personuppgifter, molntjänster och PuB-avtal? • Vad behöver man ha kontroll på när det gäller IT-säkerheten i dessa sammanhang?

  1. Regierungskrise niederlande
  2. Sekretessavtal mellan privatpersoner
  3. Simone de
  4. B12 brist minnesproblem
  5. Avesta lasarett geriatrik

2020 — Försäkringsbolagens outsourcing – regler, praxis och molntjänster. Styrning och kontroll av uppdragsavtal. Det ges möjlighet att närvara via  4 juli 2019 — Finns betänkligheter utifrån offentlighets- och sekretesslagen att lagra information i en molntjänst? a.

användningen av molntjänster stadigt, såväl i privat som i offentlig sektor. Särskilt populärt är det att köpa pro-gramvara som molntjänst (software-as-a-service, SaaS), som exempelvis Google Apps, Dropbox eller Microsoft Office 365. Inköp av molntjänster måste dock föregås av en nog-grann analys av PuLs krav.

2016 — Temat för seminariet var användande av s.k. molntjänster. Wåhlins medarbetare Peter Friis och Anders Sparlund talade bl.a.

Ett managementverktyg som används av över 150 000 jurister i 90 länder. för hantering och e-signering av avtal. infrastruktur till integrerade molntjänster.

Avtal 90 är i första hand avsett att tillämpas vid system som innehåller AVTAL 90 Avtal utgivet av Svenska IT-företagens Organisation (tidigare LKD), DF - Dataföreningen i Sverige och Silf - Sveriges inköps- och logistikförbund Dessa allmänna bestämmelser gäller för avtalade produkter och tillhörande tjänster, om annat inte överenskommits. Avtal 90. Avtalet 90 kan användas vid systemleveranser som omfattar flera produkter som ska integreras med varandra och/eller med andra produkter hos kunden.

Avtal 90 molntjänster

Och vad händer på området – har det kommit fler bestämmelser? P ersonuppgiftsbiträdesavtal för M icrosoft s molntjänster B eslut Miljö - och byggnämnden beslutar att godkänna personuppgiftsbiträdesavtal med Microsoft. Ljungby kommun har beslutat att införa Office 365 och har därför tecknat avtal med Microsoft. Vid användning av … • Formellt avtal med tydligt beskriven rätt att genomföra revision • Beställarkompetens • Kontroll av förändringar Nyligen publicerade EBA ett utkast av rekommendationer rörande molntjänster med syfte att harmonisera tillsynsmyndigheternas förhållning till molntjänster inom EU. Title: Trafikljuset Avtal, licensvillkor och priser Vi lägger stor vikt vid att våra avtal ska vara enkla att förstå.
Substansmissbruk dsm 5

Avtal 90 molntjänster

Premium beror på om ert företag är medlem i Teknikföretagen och på hur många personliga användare ni är på företaget. Läs mer.

Medlemspris 200 kr/mapp. Icke medlem 800 kr/mapp ; Standardavtal på engelska beställs styckvis. Medlemspris 100 kr/styck, icke medlem 150 kr/styck; Alla avtal på engelska, ett ex av varje avtal på engelska. Medlemspris 800 kr/mapp.
Jeremias pounu

hur tar företaget ansvar, ekonomiskt, socialt och etiskt_
nordea analyst sbb
inneskor kontor herr
hur ser jag att roaming är aktiv på p10
bryderiet webbkryss
speed group milltime

AVTAL 90 version 2014. Utgivet av IT&Telekomföretagen 2014. Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid leverans av Produkter och tillhörande tjänster. Tjänsterna kan innefatta utbildning, installation och annan tjänst i anslutning till leverans av Produkter.

Avtalet avser också köp av maskinprodukter och/eller nyttjande av programprodukter med tillhörande tjänster som tex installationshjälp och utbildning. Avtal 90, Allmänna bestämmelser Avtalet 90 kan användas vid systemleveranser som omfattar flera produkter som ska integreras med varandra och/eller med andra produkter hos kunden. Avtalet avser också köp av maskinprodukter och/eller nyttjande av programprodukter med tillhörande tjänster som tex installationshjälp och utbildning. Avtalen kan innehålla en eller flera standardiserade molntjänster (SaaS-tjänster), skräddarsydda portaler och professionella system och alla nödvändiga licenser, certifikat och miljöer för att driva och underhålla systemen.