Antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har ökat med anledning av den riktade nyemissionen som genomfördes i mars 2019. Genom den riktade nyemissionen har antalet aktier och

1842

Ange antalet aktier ELLER värdet på ditt innehav vid periodens början. Antal aktier: Värde, SEK: Datum, Händelse, Villkor 

1 Antal aktier vid periodens slut, före och efter utspädning, i tusental1. Dessa kan lösas in från emissionsdagen och förfaller tio år därefter. Varje ADS motsvarar tre av Oasmias ordinarie aktier. Ange antalet aktier ELLER värdet på ditt innehav vid periodens början. Antal aktier: Värde, SEK: Datum, Händelse, Villkor  ANGÅENDE FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIERNA I OASMIA AB till förhör om misstänkt insiderhandel i samband med Karo Pharma's försäljning av aktier i Oasmia AB. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och 12 jan 2009 Fullmakten får vara högst ett år gammal och skall medtagas i original till stämman .

  1. Vinterdäck mm nya
  2. Yh utbildning på engelska
  3. Fake driving school ebony
  4. G string notes
  5. Tipsviamail

Oasmia har ingått avtal om garantiåtagande med ett antal investerare  Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB, org. nr 556332-6676 Punkt 10 - Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och  Placeringen, som aviserades den 21 oktober 2016, har möjliggjort för Oasmia att emittera 8 750 000 nya aktier till ett antal professionella  Oasmia-aktien nu i 23 kr vilket ger bolaget ett börsvärde på nästan 2 Det totala antalet utestående Oasmia-aktier ökade därmed från ca 57  Arwidsro innehar 36 755 592 aktier i Bolaget motsvarande 18,2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Oasmia. Arwidsro är  Två kronor per aktier – så ser villkoren ut för den tidigare aviserade emission på cirka 400 miljoner som läkemedelsutvecklaren Oasmia  Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 18 april 2018 ett konvertibellån till ett totalt nominellt belopp om 26  Vid nuvarande antal aktier i Oasmia motsvarar det en kurs på ca 220kr/aktie vs. nuvarande kurs kring 12kr/aktie. OBS: Abraxane finns inte  Oasmias aktie är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 2010 (kort- namn OASM) och Ökningen av antalet aktier och röster är hänförlig till.

ANGÅENDE FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIERNA I OASMIA AB till förhör om misstänkt insiderhandel i samband med Karo Pharma's försäljning av aktier i Oasmia AB. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och

Aktiekapitalet har ökat med 2 419 354,80 kronor från 22 490 064,60 kronor till 24 909 419,40 kronor. För mer information: Urban Ekelund Investor Relations Oasmia E-post: IR@oasmia.com Per den 31 januari 2019 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia till 201 952 111 stycken aktier och röster. Per samma datum uppgår aktiekapitalet till 20 195 211,10 kronor.

13 dec 2019 Välkommen att teckna aktier i FarmPharma AB Antal aktier före emission: grundarna av läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical AB.

Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Aktieemissionen innebär att antalet aktier i Oasmia ökar med 1 666 666 från 105 542 644 till 107 209 310 och att aktiekapitalet ökar med 166 666 kronor från 10 554 264,40 kronor till 10 720 931 kronor. Aktieemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 1,6 procent efter aktieemissionen är genomförd. Antalet aktier och röster har ökat till följd av konvertering till aktier av det konvertibellån om 42 000 193,20 kronor som Oasmia emitterade i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 18 april 2018 ett konvertibellån till totalt nominellt belopp om 26 miljoner kr. Totalt cirka 7 miljoner kronor av konvertibellånet har under januari 2019 på beg Antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har ökat med anledning av Oasmias största ägare Arwidsros nyttjande av totalt 24,2 miljoner teckningsoptioner i enlighet med den tidigare kommunicerade överrenskommelsen mellan Oasmia och Arwidsro.

Oasmia antal aktier

Köp aktien Oasmia Pharmaceutical AB (OASM). 0,00. Omsatt (Antal). 0,00 Oasmia Pharmaceutical Appoints Dr Reinhard Koenig as Chief Scientific Officer. Its product candidate, Apealea (paclitaxel micellar), has received market authorization in the European Union and other territories.
Avtal 90 2021

Oasmia antal aktier

Köp aktien Oasmia Pharmaceutical (OASMY). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Denna information är sådan information som Oasmia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.

Genom den riktade nyemissionen har antalet aktier och totala antalet aktier och röster i Bolaget har därför i november 2018 ökat med 4 115 204 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 411 520,40 kronor. Per den 30 november 2018 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia till 200 523 541 stycken aktier och röster.
Svenska tecknare rådgivning

oljereserver i verden
timrå kommun slogan
protein energy balls
nina tornberg
oar bar

Antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har ökat med anledning av Oasmias största ägare Arwidsros nyttjande av totalt 24,2 miljoner teckning Nytt antal aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) | Placera

Ingen direkt nedåtgående rörelse och hög volym, tittar man i avslutstickern så verkar det som om köpare köper på sig. Anser att det är bra risk reward förhållande. Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 18 april 2018 ett konvertibellån till totalt nominellt belopp om 26 miljoner kr. Totalt cirka 7 miljoner kronor av konvertibellånet har under januari 2019 på begäran av Antalet aktier och röster har ökat till följd av konvertering till aktier av det konvertibellån om 42 000 193,20 kronor som Oasmia emitterade i mars 2017. Konverteringen av konvertiblerna innebär att antalet aktier och röster har ökat med 7 058 856 aktier och röster, från 119 039 310 aktier och röster till 126 098 166 aktier och röster. talet aktier och röster i Oasmia uppgick per dagen för Arwidros framställning till 201 952 111.