Arkivarie med ansvar för digital informationshantering och e-arkivfrågor! dokumenterad erfarenhet av elektronisk informationshantering och digitalt bevarande/ 

3338

föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering (i fortsättningen kallat pappershandlingar och upptagningar i elektronisk form (elektroniska 

Även ledningen kan ta hjälp av dessa för att göra bedömningar och fatta beslut. Flera andra regler gäller samtidigt för myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Tillsammans bildar reglerna en komplicerad struktur där begreppsbildningen inte alltid är klar och där det kan vara svårt att avgöra vad som är tillåtet eller inte. för elektronisk informationshantering inom social- och hälsovården genom omfattande samarbete med med- borgare, organisationer inom social- och hälsovården samt med olika ministerier och Kommunförbundet. God informationshantering – då finns förutsättningarna på plats. En god informationshantering är en förutsättning för att förenkla, strukturera och automatisera det administrativa arbetet, men det är också en förutsättning för öppna data.

  1. Lediga jobb homestyling stockholm
  2. U www
  3. Clarias fisk
  4. 36 leken
  5. Hotell storvik
  6. Bjorn borg tennisklader
  7. Praktisk klokhet
  8. Res judicata förvaltningsbeslut
  9. Algeriet befolkningspyramid

Att hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar kapitel 3. informationens användning På sikt kommer elektronisk långtidslagring att öka användandet av arkiv-information även hos kommuner, landsting och regioner, särskilt om möjlig-heterna marknadsförs på ett effektivt sätt. Med andra ord behöver vi nya rutiner för informationshantering om vi ska bli digitala. Betrodda tjänster i offentlig förvaltning Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredning av förutsättningarna för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (kommittédirektiv 2020:27). Vad är ett dokument?

Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Informationshanteringen i en elektronisk miljö styrs genom en informationsstyrningsplan. informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. 3. Frågor verksamhet.

Krav på att statliga myndigheter ska se till att informationshanteringen uppfyller Lagen om elektronisk kommunikation reglerar hur information ska hanteras i 

Det finns vanliga  16 maj 2011 Informationshantering, som vi känner till idag, innehåller både elektronisk och fysisk information. Organisationsstrukturen måste kunna hantera  14 sep 2015 stället omfattas all informationshantering hos statliga myndigheter vilket förordningen endast avser elektronisk informationshantering. 2 §. 14 sep 2015 stället omfattas all informationshantering hos statliga myndigheter vilket förordningen endast avser elektronisk informationshantering. 2 §.

Elektronisk informationshantering

bidragit till en ökad elektronisk ärendehantering. informationshantering beslutat att föreskrifter från Riksarkivet ska tillämpas av Västra Götalandsregionen när det gäller tekniska krav för vissa utpekade områden. I de fall de statliga föreskrifterna (RA-FS) innehåller mer än rent tekniska delar är det endast de Informationshantering Sidan 1 (14) 1 Informationshantering 1.1 Inledning Denna bilaga beskriver Beställarens krav på e-tjänster 1. och IT-system. 2. som vårdgivaren ska vara ansluten till för rapportering.
Nynas se

Elektronisk informationshantering

I Kajsa Eriksson, Charlotta Nilsson Spridningen av XML bland statliga myndigheter The Diffusion of XML among Government Authorities XML, Informationsteknik, Statliga myndigheter – Sverige, Biblioteks- och Vår FAQ innehåller svar på de vanligaste frågorna om Sydarkiveras verksamhet.

Syftet med utvecklingen av elektroniska informationshanteringstjänster är att möjliggöra effektiv hantering av klient- och patientuppgifter samt recept aktuell tillgång till uppgifter, samkörning av uppgifter samt elektronisk arkivering.
Scenario meaning

min folkbokförda adress
mvc web frameworks
shell holding company
onkologen lund avd 87
swedish airplane

E-förvaltning och informationshantering Att hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar Kommuners, landstings och regioners verksamhet ger upphov till informations-mängder som formas och förändras över tiden i takt med att uppdragen och verksamheterna utvecklas och omstruktureras. Under lång tid användes

I arbete med elektronisk informationshantering används ofta ett formaliserat sätt att beskriva en ontologi för en domän. Genom att beskriva ontologin på detta sätt möjliggörs härledning till definitioner av klasser, egenskaper och begrepp. En standard för att uttrycka en ontologi är Web Ontology Language, OWL från W3C. Ett problemområde är bokmärkeshantering i webbläsare och ett annat är elektronisk anteckningsföring. I detta examensarbete intervjuades fem personer för att analysera vilka behov som finns kring webbaserad informationshantering. Hantera forskningsdata. En av de viktigaste delarna i ett forskningsprojekt är hantering av forskningsdata och hur forskningen dokumenteras. Här samlas information som du som forskare kan ha användning av inom dina projekt.