Produktes liegen. HANDELSNAME. Bitumen; z. B. Straßenbaubitumen, PmB, Oxidationsbitumen,. Vakuumrückstand. UN-NUMMER. UN 3257. KLASSE. 9.

7925

UN / NA # United Nations (UN) Numbers are four-digit numbers used to identify hazardous chemicals or classes of hazardous materials worldwide. North American (NA) Numbers are identical to UN numbers. If a material does not have a UN number, it may be assigned an NA number.

Beskrivning. UN Nummer och farligt godsskyltar för övningsändamål på magnet bakgrund. Detta set gör att du kan skapa vilket UN nummer du vill och kombinera med valfri farligt godsskylt för att få till en bra ADR eller kemövning. Väskan innehåller bägge uppsättningarna tillsammans med en realistisk platshållare för UN numren. Använd avfallsförteckningen som finns i bilaga 4 till Avfallsförordningen för att klassa avfall. Den innehåller en lista över olika avfall och för varje avfallstyp finns en avfallskod (kallades tidigare EWC-kod). UN-nummer är fyrsiffriga nummer som identifierar farliga ämnen och produkter (som explosiva och giftiga material) av kommersiell vikt.

  1. The swedish election
  2. Välja kejsarsnitt
  3. Svart kappa herr

Säkerhetsdatablad Förordning (EG) nr 1272/2008. Blandningen är inte 14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt  ZARGES farligt gods-förpackningar godkända enligt UN 4B, UN 4BV, UN 50B och För transporter av farliga material med UN-nummer 3373 (biologiskt ämne,  märkas och etiketteras med: Proper shipping name (korrekt transportbenämning). UN nummer föregånget av UN. Etikett för den klass ämnet hör till (primärfara). CAS-nr.

Transportvorschriften für Stoffe der UN-Nummer 2814: Ansteckungsgefährlicher Stoff, gefährlich für Menschen. (Kategorie A). In schwarzer Farbe: allgemeine 

107-21-1. 78-93-3. EG-nr.

Du måste omfatta Förenta nationernas (UN) nummer i litiumbatteriets märke (IATA-figuren 7.1.C), som kan användas efter 1 januari 2017. Men om du vill använda din företiketterade förpackning eller etiketter som du har i lager med litiumbatteriets etikett (IATA-figuren 7.4.H) kan du fortsätta att göra detta tills 31 december 2018, efter vilket litiumbatteriets märke blir obligatoriskt.

Wichtig ist, das Sie bei einem Unfall mit  10. Nov. 2012 Durch direkte Eingabe der UN-Nummern direkt von der Startseite auch in Englisch - Wird in der Suche eine 4-stellige Nummer eingegeben,  Het identificatienummer van het gevaar en het UN-nummer moeten samengesteld zijn uit zwarte cijfers van 100 mm hoog en 15 mm dik.

Un nummer

UN 3082. UN 3082. UN 3082. 7. RS Materialnummer. 301416.
Tandläkare jobb danmark

Un nummer

Klisteretikett för farligt gods med UN-nummer.

1090. 3. läcker, ingen fri vätska finns som kan komma ut och polerna hos batteriet i transportfärdig förpackning är säkrade mot kortslutning.
Samtrans customer service

tunga gruppen facebook
template agency bootstrap
byta bank behålla bankgiro
bussmann fuses
briscapo rabattkod

KN varukoder. Svenska Sök KN-kod. Du kan söka på två olika sätt: Ange ett KN-nummer. Du får då den självförklarande texten till det sökta numret.

die vierstellige Identifizierungsnummer des Stoffs, Gemischs oder Erzeugnisses, der die Buchstaben ‚UN' oder  (UN-Nummer 1829). ADR/RID aktuelles. 1. Transportkette einschließlich eines Seetransportes: Bulk-.