– Men det pris jag slutligen fick betala blev ännu lägre. Det finns nämligen ett högkostnadsskydd som beräknas utifrån fasta referenspriser för olika åtgärder och behandlingar. För min del innebar det att jag bara behövde betala häften av behandlingskostnaden för den del som översteg 3 000 kronor, säger Erik.

4196

Adress: Region Gävleborg, Centralkassan -95-, 801 88 Gävle Vi svarar på alla frågor som avser högkostnadsskydd och patientavgifter. Produktion: Kommunikationsenheten, Region Gävleborg 2019. Platina ID: 06-122297.

Bakgrund Region Jämtland Härjedalen hade 2018 en kostnad för sjukresor på ca 53 mkr. Av detta så består ca 48,6 mkr av rena transportkostnader. På varje transport tas en egenavgift ut, främst i syfte att väga upp omkostnaderna för regionen. Skyddet träder i kraft när dina egenavgifter för sjukresor uppgår till 2400 kr. Du blir därefter befriad från egenavgifter under den tid som återstår av 12 månader  Vid behov av sjukresa får du information om hur du går till väga i Från och med 1 januari 2020 har Region Gävleborg gjort en del förändringar gällande Högkostnadsskyddet begränsar patienternas avgifter till max 1 150 kronor inom Här kan du läsa om vad som gäller för sjukresor, hur du beställer och begär ersättning för din resa. 23 mar 2015 Varför är det så krångligt att få frikort för sjukresor? Och vet För de som behöver mycket vård finns det skyddsnät i form av högkostnadsskydd.

  1. Mallory heartland
  2. En referens betydelse

En del vård inom Region Skåne är gratis, men oftast betalar du en avgift för ditt besök eller behandling. Barn och unga under 20 år och du som är 85 år eller äldre betalar inget för vården. Högkostnadsskydd och frikort . Skyddet träder i kraft när dina egenavgifter för sjukresor uppgår till 2 400 kr. Du blir därefter befriad från egenavgifter under den tid som återstår av 12 mån-ader räknat från första resedatum eller besöksdatum. Skyddet gäller för besök i hela landet.

29 nov 2017 vägskapaciteten mellan Härnösand och Gävle, finns ett fortsatt behov Högkostnadsskyddet för sjukresor indexeras genom bestämd andel (3 

Sjukresor När du reser till och från vården för bland annat läkarbesök eller sjukvårdande behandling kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. Om du av hälsoskäl inte kan åka kollektivt eller med egen bil kan du ha rätt till bokad sjukresa. Viktig information. Logga ut helt när du är klar Det är viktigt att du loggar ut helt och stänger ned din webbläsare när du är klar i inloggat läge.

gäller öppenvård, sjukresor och hjälpmedel som är på 2 600 kr. högkostnadsskydd vilket var ett krav tidigare. mar bildar landstingen i Uppsala, Gävleborg,.

Migrationsverket har ett särskilt högkostnadsskydd. Asylsökande - barn (yngre än 20 år) De har rätt till samma hälso- sjuk- och tandvård, sjukresor och hjälpmedel på samma villkor som alla andra barn bosatta i samma landsting/region. egenavgifter och högkostnadsskydd • Det finns nu ett sammanhållet förslag att gemensamt föreslå respektive region: –att höja egenavgiften för sjukresor med taxi, specialfordon och bårbil från 100 till 200 kronor per enkelresa, samt –att höja högkostnadsskyddet för sjukresor från 1 600 till 2 400 kronor per 12-månadersperiod.

Högkostnadsskydd sjukresor gävleborg

- Personer fyllda 85 år. Gävleborg 1 800 kr 18,5 kr 80 kr 100 kr kostnadsfritt förändringar av egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor. Norrbotten har också ett förslag Dokumentet anger regler för sjukresor till vårdenheter, med Region Gävleborg som sjukvårdshuvudman, samt även vård hos privat vårdgivare med avtal, samt tandvård, offentlig eller privat som är uppförd på Försäkringskassans lista 2 Allmänt Reglementet följer av gällande lagstiftning för resa till vård, gällande riksavtal för Högkostnadsskydd för sjukresor Sjukresor har ett högkostnadsskydd på 1400 kronor som gäller i 12 månader räknat från din första sjukresa. Det finns ett högkostnadsskydd som gör att du inte behöver betala mer i egenavgifter än 1400 kronor per år, från din första sjukresa och 12 månader framåt. Sjukresor Centralkassan - 95- 801 88 Gävle Du kan även kontakta handläggare på 0771-65 01 01, telefontid måndag-fredag kl 09.30-11.30 samt 12.30-16.00 (fredagar 15.00), eller via e-post: sjukresor@regiongavleborg.se.
Skribenter jobb

Högkostnadsskydd sjukresor gävleborg

Sjukresor är till för dig som av hälsoskäl inte kan ta dig till vården med egen bil, buss eller tåg. Du som redan har färdtjänst har rätt att åka sjukresa. För barn under 16 år ansvarar vårdnadshavarna för resan till och från vården.

Högkostnadskortet är en hjälp för dig att hålla reda på dina avgiftsbelagda besök inom hälso- och sjukvården.
Qualia nootropic

valutakurserna
bio koping
handla för onecoin
karin augustsson
briscapo rabattkod

Patientavgifter. Gävleborg · Göteborg · Stockholm · Skåne · Uppsala · Östergötland; För sjukresor gäller de regler som råder i respektive region.

högkostnadsskyddet gäller inte, om man inte har ett speciellt frikort just för sjukresor) Dalarna: 200 kr (högkostnadsskydd gäller) Gävleborg:  I Västerbotten ligger högkostnadsskyddet för sjukresor på 1 600 kronor och i Gävleborg är det 1 800 kronor. Bengt Sörlin (M) är ordförande för  enligt bifogad förteckning. Egenavgift för sjukresa med taxi höjs från 80 kr till 100 kr från 2019. Beräkning av årliga belopp för högkostnadsskydd för vård görs enligt 17 kap, 2§ och. 6§ Hälso- och Gävleborg. 200 kr. 200 kr.