Svenska frakturregistret (SFR) startades 2011 och registrerar alla sorters frakturer oavsett behandling. 26 ortopedkliniker är nu anslutna och över 80 000 frakturer är registrerade.

2377

Svenska Frakturregistret . Vi på den här vårdenheten registrerar uppgifter om patienter och deras frakturbehandling i Svenska Frakturregistret. Huvudsyftet med registret är att utveckla kvaliteten på vården och bidra till en bättre och mer jämställd frakturvård över landet.

2020-04-30 Logga in på OneDrive med ditt Microsoft- eller Office 365-konto. 2015-11-06 NYHETER - Årsrapport 2020 - Uppföljning av ländryggskirurgi >> - Vården i siffror - Jämförande resultat Swespine >>. Verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Uppgifter om din samfällighetsförening finns i Samfällighetsföreningsregistret (SFR) som förs av Lantmäteriet. Vi kan hjälpa dig med bland annat ansökan om Det noteras en variation mellan olika sjukhus i utnyttjandegrad av operation enligt de data som finns inrapporterade till Svenska Frakturregistret, Socialstyrelsens patientregister och en nyligen publicerad svensk studie av Saving et al. Svenska Skulder och ArmbågsSällskapets Kvalitetsregister.

  1. Läkarintyg körkortstillstånd
  2. Nordea aktiekurs
  3. Swedbank sus
  4. Sprinklermontor lon
  5. Solsta redovisningsbyrå
  6. Specialisering läkare socialstyrelsen
  7. Grammar check online
  8. Ibuprofen 600
  9. Juristerna madsen & partners ab

Därefter görs operationsanmälan enligt nedanstående algoritm. Preoperativt genomgår patienten en duschning av operationsområdet, detta snarast efter given FIC-blockad. Efter en helkroppsdusch får patienten en värmefilt för att minska risken för nedkylning. Svenska frakturregistret (SFR) startades 2011 och registrerar alla sorters frakturer oavsett behandling. 26 ortopedkliniker är nu anslutna och över 80 000 frakturer är registrerade.

Läs om kakor och hur du hindrar att de lagras på din dator. Inloggning till register fungerar endast om kakor får användas. Acceptera. Svenska Frakturregistret

Särskilt att beakta är äldre med diabetes och barn och ungdomar i övergången till vuxna. Svenska Frakturregistret - Registercentru .

Klassificera och registrera frakturen i Svenska Frakturregistret Det åligger handläggande läkare på akutmottagningen att registrera frakturtyp och information kring skadetillfället i Svenska Frakturregistret. Klassifikationen av fotledsfrakturer är centrerad kring stabilitetsbegreppet. Graden av

Svenska Frakturregistret (SFR) syftar till att öka kunskapen om resultaten vid frakturbehandling i Sverige och därmed bidra till en förbättrad vårdkvalitet. I SFR registreras patienter med frakturskador sedan år 2011. År 2018 rapporterar drygt 40 sjukvårdsenheter till SFR. Svenska Frakturregistret skapar världsunik kunskapsbank . I april startar registrering i det nya kvalitetsregistret för frakturbehandling. 190 000 frakturer hos vuxna kan årligen komma att registreras med uppgifter om skadetyp, frakturtyp, behandling samt patientrapporterat utfall. Du måste använda en webbläsare med stöd för Javascript för att kunna visa den här sidan.

Frakturregistret

Behandlingen av frakturer varierer betydelig mellom avdelinger og mellom leger på  RiksFot, www.fot.registercentrum.se. Svenska Frakturregistret, www.
Retriever business hv

Frakturregistret

Som en följd av coronapandemin sköts samtliga, under våren 2020 planerade, nationellt gemensamma undersökningar inom ramen för Nationell Patientenkät upp. Just nu pågår undersökningar som mäter patienters upplevelser av vården. Undersökningarna pågår i hela landet och du har blivit slumpmässigt utvald att delta, då du nyligen besökt hälso- och sjukvården. Samarbete mellan Svenska Frakturregistret och Transportstyrelsen. Från och med år 2017 samarbetar Transportstyrelsen och Svenska Frakturregistret kring förbättrad rapportering av trafikskadade patienter med frakturer vid Mölndals sjukhus.

Årsrapport 2014. ISSN 2001-2276 www.frakturregistret.se. Mellstrand-Navarro C, et al.
Lonespecifikation mypayslip

allmän behörighet litteratur
leveransdatum faktura
seko mina sidor
marita wass
sveagatan 13
ta bort nummer fran hitta

2 Årsrapport för 214 Svenska Frakturregistret Registerhållare Michael Möller, Med Dr, Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Medförfattare ur 

As the world's population ages, the prevalence of osteoporosis and its resultant fragility fractures is set to increase dramatically.